Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 4

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 4


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 4

Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

4A

4B

4C

 

 

2

1

Ccờ

C cờ

C cờ

 

 

2

 

T.đọc        Thu

T.đọc    Liên

 

 

3

 

Toán         Thu

Toán      Liên

 

 

4

 

KC           Thu

Ctả        Liên

 

 

5

 

Đ.đức       Thu

Đ.đức     Vân

 

 

3

1

Toán        Vân

 

 

 

 

2

LT&C     Vân

 

 

 

 

3

KC          Vân

 

 

 

 

4

Sử          Vân

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

T.đọc       Vân

Anh      Mai

TD   Giang

 

 

3

Toán        Vân

Anh      Mai

Khoa   Độ

 

 

4

Ctả         Vân

Tin        Thảo

Anh      Mai

 

 

5

Đ.đức     Vân

Tin        Thảo

Anh      Mai

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Anh       Mai

Toán       Thu

Toán       Liên

 

 

3

Anh      Mai

T.đọc     Thu

LT&C    Liên

 

 

4

MT        Thuỷ

LT&C   Thu

Tin        Thảo

 

 

5

TD       Giang

Ctả        Thu

Tin        Thảo

 

 

4

1

 

TD       Giang

 

 

 

2

Tin         Thảo

Toán       Thu

Anh      Mai

 

 

3

Tin          Thảo

LT&C     Thu

Anh      Mai

 

 

4

Khoa       Độ

TD        Giang

T.đọc     Liên

 

 

5

Toán       Vân

Khoa   Độ

Toán     Liên

 

 

5

1

Địa         Vân

Hát        Hà

KC   Liên

 

 

2

Toán       Vân

Anh      Mai

Toán      Liên

 

 

3

T.đọc      Vân

Anh      Mai

TLV      Liên

 

 

4

Anh         Mai   

Toán       Thu

Sử        Liên

 

 

5

TD          Giang

TLV       Thu

MT       Thuỷ

 

 

6

1

Hát          Hà

Khoa   Độ

TD        Giang

 

 

2

Toán       Vân

Kỹ        Cải

Toán      Liên

 

 

3

Kỹ          Cải

Toán         Thu

LT&C    Liên

 

 

4

TLV         Vân

LT&C     Thu

Kỹ         Cải

 

 

5

Anh         Mai

MT       Thuỷ

Khoa     Độ

 

 

7

 

LT&C      Vân

Sử        Thu

TLV    Liên

 

 

 

TLV        Vân

Địa        Thu

Địa     Liên

 

 

 

TH          Vân

TH        Thu

TH     Liên

 

 

 

T. Ôn      Vân

TH        Thu

TH     Liên

 

 

 

SH

SH

 

 

 

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6