Xuất bản thông tin

Trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ

Trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ

Chiều ngày 19-5 trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ. Đến dự đại hội có đ/c: Nguyễn Bá Lý bí thư đoàn xã cùng ban giám hiệu và 120 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

           Chiều ngày 19-5 trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ. Đến dự đại hội có đ/c: Nguyễn Bá Lý bí thư đoàn xã cùng ban giám hiệu và 120 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ