Asset Publisher

Trường Tiểu học Hoàng Quế đã hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tình (Hộ nghèo tại thôn Nội Hoàng Tây – Xã Hoàng Quế)

Trường Tiểu học Hoàng Quế đã hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tình (Hộ nghèo tại thôn Nội Hoàng Tây – Xã Hoàng Quế)

Ngày 30/5/2014, Trường Tiểu học Hoàng Quế đã hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tình (Hộ nghèo tại thôn Nội Hoàng Tây – Xã Hoàng Quế)

Ngày 30/5/2014, Trường Tiểu học Hoàng Quế đã hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tình (Hộ nghèo tại thôn Nội Hoàng Tây – Xã Hoàng Quế) với số tiền là bốn triệu đồng (số tiền do cán bộ, giáo viên, nhân viên trường quyên góp) để làm vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo thôn Nội Hoàng Tây, thay mặt BGH, BCHCĐ nhà trường đã trao số tiền trên cho ông Lê Văn Tình, Ông Tình thay mặt gia đình cảm ơn nhà trường và xin hứa sẽ dùng số vốn này để tăng gia sản xuất phấn đấu trong năm 2014 sẽ thoát nghèo