Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, Năm học 2018-2019

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, Năm học 2018-2019


 

Biểu mẫu 05

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG TIỂU HỌC  HOÀNG QUẾ

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển mới

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ

 

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

Theo PPTT

Bộ GD&ĐT

Theo PPTT

Bộ GD&ĐT

Theo PPTT

Bộ GD&ĐT

Theo PPTT

Bộ GD&ĐT

Theo PPTT

Bộ GD&ĐT

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- CMHS hoặc người giám hộ đón trả HS theo nội quy

- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc hoặc điện thoại giữa nhà trường, GVCN với CMHS.

- Học sinh tích cực, chuyên cần chủ động trong học tập.

- HS thực hiện tốt các nhiệm vụ theo điều lệ trường Tiểu học

 

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cở sở giáo dục

 

  • Môi trường sư phạm Xanh – Sạch- An toàn
  • Lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng có bảng từ, thiết bị chiếu sáng đèn quạt đầy đủ
  • Phòng tin học đảm bảo đầy đủ máy tính phục vụ học sinh.
  • Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

 

 

 

V

 

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

-99% học sinh có năng lực và phẩm chất tốt, đảm bảo sức khỏe. Hoàn thành chương trình kiến thức các môn và HĐGD và biết vận dụng vào thực tế.

 

 

VI

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

Hoàn thành chương trình lớp học

 

Hoàn thành chương trình lớp học

 

Hoàn thành chương trình lớp học

 

Hoàn thành chương trình lớp học

 

100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học

 

 

                                                                                                             Hoàng Quế , ngày 31 tháng 08  năm 2018

                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                       

                                                                                                            (Đã kí)

                                                                                                           Phạm Văn Lượng