Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

Số:    / TrTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Đông Triều, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 3/2012:

 

-Tiếp tục chỉ đạo công tác thực tập sư phạm

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, ngày hội Thiếu nhi vui khỏe

- Tham dự thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 - 2012

- Dự hội nghị tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tiểu học;

- Dự thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp Tiểu học;

- Tham dự Giao lưu Toán – Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện;

- Tham dự Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning các trường MN, TH, THCS;

- Hội thảo  “Xanh hoá trường học”;

- Tham dự Chuyên đề “Lịch sử - Văn hoá thời Trần” trên đất Đông Triều

- Tham dự hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống dịch “Tay – Chân – Miệng”

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Phân công thực hiện

01-3/31-3

Tiếp tục chỉ đạo công tác thực tập sư phạm

Ban chỉ đạo TTSP

01/3

- Tham dự cuộc thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 - 2012 (Lớp 5)

-Ban tổ chức, BGK

01 – 04/3

- Tham dự Hội nghị tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tiểu học

Hợp, Thu, Tuyết, Vinh, Hòa A

03/3

- Họp Hiệu trưởng giao ban công tác tháng

Hiệu trưởng

 

05 – 10/3

- Tham dự Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning các trường MN, TH, THCS

- Kiểm tra nội bộ trường học

Hợp, Thảo, Vinh, Nhung

BKT

10/3

- Tham dự Thi viết chữ và trình bày bài đẹp Tiểu học cấp huyện

Hợp, Hòa B

12 – 13/3

- Tham dự Hội nghị trực tuyến “Đổi mới phương pháp dạy học” cấp MN, TH, THCS

 

Tất cả GV

12 – 16/3

- Tham dự thi đấu môn Bóng đá và Cầu lông HKPĐ cấp tỉnh

Hợp, Giang

14 – 17,

19 - 20/3

- Tham dự Tập huấn điều khiển, vận hành, cập nhật dữ liệu lên Web dongtrieu.edu.vn các trường MN, TH, THCS

Hiệu trưởng, Thảo

15/3

- Thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2011 – 2012 cấp Tiểu học

Tất cả GV

17/3

- Tham dự Giao lưu Toán – Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện

Hợp, Tuyết, Thu

21/3

Dự giờ dạy – học Tiếng Anh trực tuyến

BGH, GV tiếng Anh

26/3

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM,Tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe

- Thao giảng

- Thi giữ vở sạch, VCĐ

- Thi nghi thức đội, Thể dục nhịp điệu, trò chơi dân gian

TPT

GVCN

27/3

- Tham dự Hội thảo “Xanh hoá trường học”

Hiệu trưởng, TB đại diện CMHS

29/3

- Tham dự hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống dịch “Tay – Chân – Miệng”

Tất cả GV

30/3

- Tham dự Chuyên đề “Lịch sử - Văn hoá thời Trần” trên đất Đông Triều

 

Tất cả GV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Toàn thể CBGV-NV

  - Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đình Cừ