Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018


KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018:

"Thành lập Đội TNTP & Sinh nhật Bác Hồ"

I. KẾT QỦA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2018:

èCơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo KH:

  1. Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 " Tăng Cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".
  2. Tổ chức các hoạt động CM  kỷ niệm ngày 30/4,01/5.
  3. Rà soát, KT việc thực hiện nhiệm vụ năm học GV.
  4. Tham gia Thi OLIMPIC các môn học và các HĐGD học sinh cấp TX đạt 07 giải.
  5. Thực hiện báo cáo KT công nhận thư viên Chuẩn theo KH.
  6. Rà soát và cơ bản hoàn thành hồ sơ thanh toán dạy thêm giờ quy định.
  7. Tổ chức đăng ký Đ.Đ.DH, sách, vở  chuẩn bị cho năm học 2018-2019.

TỒN TẠI:

Hoạt động trong trường học:Thực hiện nề nếp, kỷ cương HC chưa tốt.

 

1. Một số CBCNV Thực hiện nhiệm vụ:

     - Báo cáo chậm, không đầy đủ các hoạt động của tập thể, cá nhân:

     - Còn hiện tượng HS và GV vi phạm các nề nếp, nội quy trường học.

     + Còn hiện tượng: Giáo viên báo chen lấn HS khi ra về cuối buổi học. Một số báo cáo thiếu và và chưa kịp thời.

     + HS còn nói bậy, chửi tục; đánh nhau trong trường học....

2. Thực hiện CM:

      -  Kiểm tra nội bộ: Hồ sơ kiểm tra CM  chưa đầy đủ;

      - Chưa hoàn thành tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

      - Thực hiện quản lý, thu thập hồ sơ công tác nhà trường hoàn thành theo KH: Bộ phận Văn phòng( Đ/c Thảo):  Chưa thực hiện thu hồ sơ công tác của CBCNV theo nhiệm vụ được giao.

     - Chưa báo cáo  đăng ký đồng phục; Học võ cổ truyền,… GVCN và tổ VP.

3.Tài chính:

     - Báo cáo thu chi và làm thanh quyết toán KP (Chậm, Sai; Thiếu): Phần lớn do trách nhiệm một số giáo viên chưa tốt ( Báo cáo sai).

     - Bộ phận văn phòng phối hợp để rà soát và hoàn thành các khoản thu- chi theo quy định: Chậm.

    - Chưa hoàn thành Hồ sơ và công tác bàn giao công tác kế toán.

    - Các bộ phận CM chưa giải quyết xong tồn đọng: thanh toán các hoạt CM nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05-2018.

  1- Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018.;

    -  Thực hiện tốt VS, An toàn, an ninh…..

  2- Tổ chức các hoạt động CM, nghiệp vụ kỷ niệm ngày Thành lập Đội TNTP (15/5); Sinh nhật Bác Hồ ( 19/5) và theo các VB hướng dẫn.

  4-  Rà soát, KT việc thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học theo KH

  5- Bồi dưỡng GV;HS và tổ chức  kiểm tra cuối năm.

  7- Đánh giá HS; GV. Xét duyệt và Hoàn thành hồ sơ thi đua theo quy định.

  8- Rà soát và hoàn thành các khoản thu - chi theo quy định.

  9-  Họp PHHS cuối năm học. Tổ chức TK năm học; Lễ ra trường cho HS khối lớp 5; Bàn giao HS về địa phương SH hè 2018.

 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

      - Tiếp tục Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tháng 5/2018: Tăng cường KT việc thực hiện nề nếp, kỷ cương….theo quy định. Tiếp tục củng cố các nề nếp hoạt động trong trường học.

     - Rà soát, ký lại HĐLĐ thời vụ 03 đ/c BV.

     - Hoàn thiện hồ sơ lớp 5 dự tuyển lớp 6.

     - Bàn giao công tác kế toán….

     - Tổ chức đánh giá CBCNV, HS cuối năm theo CV 931-PGD ĐT

2.CÔNG TÁC PC-CMC:

 - Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì và đảm bảo sĩ số lớp, không để HS bỏ học.

 - KT kết quả GD trẻ hòa nhập (BGH)

 - Rà soát sắp xếp hồ sơ phổ cập; Theo dõi, cập nhật sổ, hoàn thiện H.Sơ

 - Rà soát PC chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 1 năm học mới.

3. GDCHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN:

 3.1.GD đạo đức pháp luật:

  - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và thực hiện : Giáo dục pháp luật; ATGT, đuối nước, tai nạn thương tích... về an toàn, an ninh trường học;

  - Tiếp tục thực hiện Văn hóa công sở theo chủ đề năm 2018.

  - BCHCĐ tổ chức CBCNV và  HS học lại nội quy và  quy định trường học.

   -  Quán trietj GV : Không vi phạm pháp luật và  ngăn chặn bạo lực  trường học.

3.2. Dạy và học:

   - Rà soát, thực hiện chương trình DH. Chấn chỉnh Hồ sơ – giờ dạy – CL giảng dạy

   - Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.Ứng dụng CNTT trong DH

   -  Tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện và KT cuối năm học.

   + Duyệt đề; in đề và tổ chức Kiểm tra HK2 Theo Lịch: Ngày 21 và 22/5/2018

              (GVCN báo Thông lịch KT đến PHHS); Sau KT học  bình thường chú ý đến công tác QL học sinh.

   + Phối hợp THCS coi chấm và bàn giao chất lượng HS lớp 5.

   + Chấm bài KT và Tổng hợp báo cáo theo quy định.   

3.3. GD thể chất thẩm mĩ- HĐ ngoài giờ

   - Chuẩn bị CSVC,Tổ chức tuyên truyền và dạy bơi miễn phí cho HS.

   - Tham gia  và tổ chức các hoạt động phong trào: giúp đỡ trẻ mồ côi, ATGT...      

   - Tổ chức các hoạt động và tham gia các cuộc thi theo quy định.

 3.4. Lao động- vệ sinh

- Trồng và chăm sóc công trình măng non; XD lớp học Sạch; Đẹp; An Toàn.

=> Y/C: ….

- Tổ chức chấm trang trí lớp học sạch đẹp An toàn.

- Phối hợp với phụ  huynh HS tăng cường VS lớp học, khu VS HS- GV.

- BLĐ kiểm tra- nghiệm thu kết quả21/5/2018 ( BB ).

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn KT của PGD&ĐT: ATGT; ATTP; BT….: 12/5/2018

4. ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU

4.1. Đội ngũ:

      -  Tổ chức CBGV-NV và HS học tập nội quy, các văn bản về quy phạm pháp luật, nội quy quy định của ngành; …..; Thảo luận lại TT đánh giá HS.

      - Ký cam kết ATGT; Vi phạm tệ nan XH, Không dạy thêm học thêm….

4.2. CSVC

   - Rà soát lại csvc;  lập KH Mua sắm, sửa chữa bổ xung  CSVC phục vụ D-H.  

   - Thực hiện XHH (đúng quy trình) để cải tạo khuôn viên trường học.

   - Rà  soát, bàn giao CSVC: 31/5/2018. 

      - Củng cố lại hệ thống CSVC phục vụ năm học mới  từ tháng 6/2018.

4.3.TÀI CHÍNH:

      - Báo cáo Thu, nộp – và thanh quyết toán các nguồn thu- chi đến 30/4/2018.

      - Thanh toán làm thừa giờ và chế độ chính sách cho CBCNV

      - Thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 theo quy định .

5.CÔNG TÁC KIỂM TRA.

 - Kiểm tra chuyên môn, tổ chức các hoạt động và thực hiện nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại  CQ

- Kiểm tra việc thực hiện XD trường và các điều kiện, tiêu chuẩn trường chuẩn.

- Kiểm tra công tác  đảm bảo VSATTP tổ chức ăn bán trú.

           - KTra NBTH:  nề nếp hoạt động, Trang trí; WS các lớp. Hồ sơ công tác của GV, nhân viên. Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh nhà trường theo dõi, giám sát thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra theo KH

Kiểm tra hoạt động các tổ CM;

KT công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh ATTP đối với công tác Bán trú.

6. CNTT.: Lịch công tác BHG.

     -Tiếp tục triển khai, tổ chức kiểm tra Công tác dạy - học: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy; è Thực hiện rà soát  CSVC thực hiện nhiệm vụ CNTT của trường.

        - Phòng học thông minh ( Rà soát phương tiện, CSVC, Ctrinh dạy..)

       - Hoàn thiện các modum, hạng mục của trung tâm thư viện ĐT ngành GD&ĐT;  Thực hiện các nhiệm vụ CNTT và tham gia các cuộc thi trên intenetr theo sự chỉ đạo của ngành.

      - Tham gia hội thi tin học trẻ , Tổ chức cuối tháng 5/2018

  1. THÔNG TIN BÁO CÁO:Theo quy định.

- DS HS bàn giao về SH hè tại địa phương.

- Thành tích 5 năm của HS lớp 5 è Lễ ra trường.

- Xét thi đua HS; lớp… Lập DS HS đề nghị khen thưởng.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

        - Rà soát và thực hiện các phong trào;  Thực hiện chế độ chính sách nhà giáo:

       - Hoàn thiện hồ sơ công tác: Các bộ phận, cá nhân nộp hồ sơ công tác và báo cáo kết quả hoạt động giáo dục năm học 2017-2018 theo quy định.

       - Tham gia quyên góp ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo.

       -  Phối hợp và Tham gia các hoạt động nhà trường và địa phương.

       - Họp tổ CM xét thi đua và Nộp hồ sơ công tác và  thi đua năm học 2017-2018

        Rà soát, xét duyệt danh hiệu thi đua năm học

        Hoàn thiện các hồ sơ thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét, công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học.

     - Dự kiến: Họp PHHS 25/5/2018;   Cbị lễ ra trường và Tổng kết năm học Bàn giao HS về hè. Dự kiến: 30/5/2017; Bàn giao CSVC + ĐD.DH 31/5/2018.

- Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.

      +  Chuẩn bị CSVC; Ấn phẩm.GV + HS

      + Tuyển sinh năm học mới: Đầu tháng 6/2018.

 

=====

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 /2018

 

Ngày

Nội dung công việc

Phụ trách

01/5

Trực nghỉ lễ.

 (HT) + Nga (HC)

02/5

Làm Hồ sơ thanh toán thừa giờ

BGH+ VP

03/5

+ Sáng : Họp Giao ban HT tại PGD.

+ Công tác phát triển Đảng viên;

+ B.Cáo, đề nghị UBND cải tạo khu vực trước cổng trường.

 

04/5

Họp chi bộ; Họp hội đồng giáo dục tháng 5.

 

T.7-5/5

+ Kiểm tra hồ sơ  thu – chi kinh phí  năm 2017-2018

HT+T.Qũy

 

Tổ chức chuyên đề cấp trường.==> KH Chiều T5 -10/5/08)

CM( đ/c Hằng)

 

Kiểm tra CSVC và hồ sơ thu- chi bán trú.

BGH

 

KT hoạt động SP của CBGV-NV. Hoàn thành các loại cam kết.

BGH

T.7-12/5

C.Bị -Tổ chức Đại hội CNBH cấp cơ sở

TPT

CN13/5

Dự HĐ ngoại khóa " Ngày hội KNS,Trải nghiệm sáng tạo"

BGH; PHHS;GVCN

14/5

Duyệt; in đề KT cuối HKII.

BGH

15/5

Dư Đại Hội CNBH cấp TX

TPT + ĐV tiêu biểu

15/5

+ Nộp Hồ sơ chuẩn bị lễ ra trường cho HS L5.

+ Nộp hồ sơ hoạt động của đoàn thể, CBCNV ( Trừ Sổ CN và Sổ theo dõi đánh giá HS).

+ Nộp  sổ thu hoạch thực hiện BDTX năm học  2017-2008.

+ GVCN lớp 5

+ Đoàn thể + CN

+Toàn thể

17/5

SHCM  qua hệ thống trường học kết nối.

CM (Đ/c Vinh)

18/5

Sắp xếp , kiểm tra lại CSVC và các điều kiện phục vụ KTHK2

BGH+ VP

T.7-19/5

- SH toàn ngành về "Học tập và làm theo tấm gương Đ.Đ-HCM"
- Kết nạp đội viên mới; Đại hội CNBH

Toàn thể

TPT

21;22/5

Kiểm tra cuối năm học 2017-2018 ( Theo lịch )

CBGV NV-HS

23 đến 24/5

Chấm bài, báo cáo kết quả; Nộp danh sách đề nghi khen thưởng HS (Tông hợp xét danh hiệu HS, -Nộp TH báo cáo )

Toàn trường

 

Chấm bài KT  và Tổng hợp báo cáo.

HS nghỉ

 

Nộp báo cáo thành tích của HS các lớp.

GVCN

 

Nộp KĐ và Tự đánh giá hoạt động  của CBGV-NVTheo CV391 PGD

Toàn thể CBGV-NV.

 

Họp tổ CM K. điểm xét thi đua năm học.

Tổ trưởng.

25/5

Họp xét thi đua nhà trường.

Ban thi đua.

25/5

Họp ban đại diện Hội CMHS

BGH + GVCN

26/5

 Dự Hội nghị tuyên dương HS đạt thành tích XS năm học 2017-2018 tại thị xã ĐT.

 

27/5

Chủ nhật : Họp PHHS

BGH và GVCN

T7-26;27

Cbị lễ ra trường và TK năm học. ( Duyệt Chương trình)

BGH

28/5

- Hoàn thiện và thu nộp hồ sơ lưu trữ

- Nộp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018

 => Nộp bản mềm

29/5

 

Các đoàn thể và cá nhân nộp các loại báo cáo năm học theo quy định về BGH

Nộp các loại báo cáo năm học lên cấp trên  theo quy định

Hoàn thành hồ sơ theo nhiệm vụ cá nhân.

30/5

 

- Tổng kết năm hoc + Lễ ra trường cho HS…

- Họp toàn thể CBGV-NV

- Toàn trường

- BGH

31/6

- Bàn giao hồ sơ HS lớp 5;

- Kiểm kê, Bàn giao CSVC . BC Nghỉ hè 2018

- BGH

- Toàn thể

1/6

Quốc tế thiếu nhi. (Lên KH tổ chức)

BCHCĐ