Xuất bản thông tin

LỊCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020

LỊCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện theo kế hoạch PGD&ĐT Đông Triều trường TH Hoàng Quế triển khai KH và lịch tập huấn hè năm học 2019-2020


       PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU      
       TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ
     
           
LỊCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020
           
STT NỘI DUNG TẬP HUẤN THỜI GIAN NGƯỜI TẬP HUẤN THÀNH PHẦN THAM GIA GHI CHÚ
1 Tập huấn ra đề KTđịnh kì theo thông tư 22 19/8/2019 Nguyễn Thị Anh Thu GV dạy văn hóa  
2 Tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 20/8/2020 Mạc Thế Vinh GV toàn trường  
3 Tập huấn dạy học theo PP dạy học tích cực 21/8/2021 Nguyễn Thị Anh Thu GV dạy văn hóa  
4 Tập huấn HĐNGLL  22/8/2022 Mạc Thế Vinh GV toàn trường