Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015


TT

Họ và tên

Trình độ CM

Nhiệm vụ được giao

Số giờ dạy/tuần

Kiêm nhiệm

Ghi chú

1

V ũ Đình Cừ

HT

2T/tuần

Bí Thư Chi Bộ

 

2

Trần Thị Hợp

HP

4T/tuần

PBT,CTHĐT,CTĐ

 

3

Trần Thị Thu Hằng

ĐH

HP

4T/tuần

 

 

4

Đoàn Thị T. Hường

ĐH

CN+dạy1A

20T/tuần

Tổ phó tổ 1

 

5

Ngô Thị Lan

TC

CN+dạy 1B

20T/tuần

 

 

6

Nguyễn Thị Huyên

TC

CN+dạy 1C

20T/tuần

 

 

7

Phạm Thị Phú

CN+dạy1D

17T/tuần

Tổ trưởng tổ 1

 

8

Lê Thị Điệp

CN+dạy 1E

20T/tuần

 

 TS:10

2014

9

Nguyễn Thị Phương

CN+dạy2A

20T/tuần

 

 

10

Phạm Thị Hằng

TC

CN+dạy 2B

20T/tuần

 

 

11

Lương Thị Bông

CN+dạy 2C

20T/tuần

 

 

12

Đinh Thị Hải

CN+dạy 2D

17T/tuần

Tổ trưởng 2+3

 

13

Nguyễn Thị Dung

CN+dạy 2E

20T/tuần

 

 

14

Ngyễn Thị Tuyết

ĐH

CN+dạy 3A

20T/tuần

 

 

15

Hoàng Thị Toán

CN+dạy 3B

18T/tuần

Trưởng ban TTND

 

16

Nguyễn Th Hằng

CN+dạy 3C

20T/tuần

 

 

17

Phan Thị Lân

CN+dạy 3D

20T/tuần

Tổ phó tổ 2+3

 

18

Lê Thị Thanh

ĐH

CN+dạy 3E

20T/tuần

 

 

19

Vũ Thị Vân

CN+dạy 4A

20T/tuần

 

 

20

Mạc Thế Vinh

ĐH

CN+dạy 4B

20T/tuần

Bí thư chi đoàn

 

21

Trần T Tuyết Nhung

ĐH

CN+dạy 4C

16T/tuần

Chủ Tịch CĐ

 

22

Trịnh Thị Tuyết

ĐH

CN+dạy 4D

20T/tuần

 

 

23

Pham Thị Minh Thu

ĐH

CN+dạy 5A

18T/tuần

Tổ phó 4+5, TKHĐ

 

24

Nguyễn Thị Hòa A

CN+dạy 5B

17T/tuần

Tổ trưởng 4+5

 

25

Nguyễn Sỹ Độ

D. bộ môn

23T/tuần

 

 

26

Nguyễn Thị Hòa B

ĐH

CN+Dạy 1E

20T/tuần

 

TS hết T9 Thay Điệp TS

27

Đào Thị Huyền

ĐH

TPT Đội

2T/tuần

 

 

28

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

D. bộ môn

23T/tuần

 

TS:22/9 /2014

29

Phạm Thị Thảo

D. bộ môn

23T/tuần

 

 

30

Lê Thị Minh Hồng

ĐH

Dạy NN

23T/tuần

 

 

31

Nguyễn Thuý Mai

ĐH

Dạy NN

23T/tuần

 

TS hết T9

32

Đặng T.Thanh Thuỷ

Dạy MT

23T/tuần

 

 

33

Phạm Thị Hà

Dạy HN

23T/tuần

 

 

34

Phạm Hồng Luyến

ĐH

Dạy NN

23T/tuần

 

 

35

NguyễnThanh Hương

TC

Dạy MT

23T/tuần

 

 

36

Ngô Trường Giang

Dạy TD,Bộ môn

23T/tuần

 

 

37

Mạc Thanh Nga

TC

Y tế,Phục vụ

 

 

 

38

Đặng Thị Hải

TC

Kế toán

 

Tổ trưởng VP

 

39

Mai Thị Hiền Thảo

Văn thư, CNTT

 

 

 

40

Vũ Thị Huyền Trang

TC

Thư viện,T.B