Xuất bản thông tin

“Quảng Ninh 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập!”

“Quảng Ninh 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập!”


“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2013)!”

 “Quảng Ninh 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập!”

 “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2013)!”

 “Phát huy truyền thống giai cấp công nhân vùng mỏ anh hùng, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh văn minh, giàu đẹp!”