Xuất bản thông tin

Trường TH Hoàng Quế: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến.

Trường TH Hoàng Quế: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến.

Tham dự lớp tập huấn có Ban giám hiệu và 38 đ/c giáo viên trường Tiểu học Hoàng Quế.


      Các đ/c  đã được đ/c: Mạc Thế Vinh  phổ biến kiến thức cơ bản về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chính quyền điện tử; hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường; Phổ biến kiến thức về giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, kỹ năng sử dụng và khai thác tiện ích của dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 tiến tới mức độ 4); thực hành và giải đáp các vướng mắc có liên quan trong quá trình triển khai.                            

Đ/c: Mạc Thế Vinh – hướng dẫn

           Thông qua các lớp tập huấn giúp đ/c giáo viên hiểu rõ nội dung cơ bản về chỉ số PAPI, chính quyền điện tử; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ số PAPI; chức năng, thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ số PAPI...Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã và các xã, phường. Đồng thời, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trên địa bàn thị xã, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

                                                                                                                GV: Mạc Thế Vinh