Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI.


            Thực hiện công văn số 420/TB-GD&ĐT ngày 02 tháng  7 năm 2012 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều   “V/v chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho khai giảng năm học 2012-2013” và công văn số 456/PGD&ĐT ngày 17/7/2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013", Trường Tiểu học Hoàng Quế đã tập trung tu sửa cơ sở vật chất như: Sơn, quét vôi ve tất cả các phòng học, mua sắm bổ sung bàn ghế, sắp xếp phòng học, phòng làm việc, chuẩn bị văn phòng phẩm, đồ dùng, thiết bị dạy học,vệ sinh môi trường. Tham mưu với UBND xã và phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền phổ cập giáo dục, huy động học sinh ra lớp, tuyển sinh vào lớp 1, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Phân công đội ngũ cán bộ giáo viên đồng thời tổ chức cho CBGV tham gia bồi dưỡng hè năm 2012.

Đến nay các công việc chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới. Học sinh bắt đầu học chính thức vào ngày 20/8/2012.

Mai Thị Hiền Thảo - CNTT