Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hoàng Quế kết hợp với công đoàn trường tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con CBGV-NV

Trường Tiểu học Hoàng Quế kết hợp với công đoàn trường tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con CBGV-NV


          Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2013, trường Tiểu học Hoàng Quế kết hợp với công đoàn trường tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con CBGV-NV đạt thành tích xuất sắc năm học 2012 – 2013. Buổi lễ đã động viên, khuyến khích CBGV-NV tích cực công tác và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ; Khuyến khích các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm học sau. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui và những hi vọng mới cho mai sau.