LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2018

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2018


 

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 378/PGD&ĐT ngày 26/4/2018 của Phòng GD&ĐT thị xã)

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

 

1

 

28/4/2018

Phạm Văn Lượng

Hiệu trưởng

0919.745.528

 

Mạc Thị Thanh Nga

Nhân viên

0936.568.136

 

 

2

 

29/4/2018

Mạc Thế Vinh

Phó Hiệu trưởng

0973.639.618

 

Mai Thị Hiền Thảo

Nhân viên

0972.401.148

 

 

3

 

30/4/2018

Trần Thị Thu Hằng

Phó Hiệu trưởng

0969.899.668

 

Vũ Thị Huyền Trang

Nhân viên

01678.066.178

 

 

4

 

01/5/2018

Phạm Văn Lượng

Trưởng phòng

0919.745.528

 

Mạc Thị Thanh Nga

Nhân viên

0936.568.136

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Văn Lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu