THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ CHO HỌC SINH Năm học 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                              Ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ CHO HỌC SINH

Năm học 2019 - 2020

 

 

1.  Bảo hiểm y tế học sinh: 

       Mức đóng: 4,5%  x 1.490.000đ x 70%  = 46.935 đ/ tháng

      - Đối với học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình:

       Mức đóng: 4,5%  x 1.490.000đ x 20%  = 13.410 đ/ tháng

2. Môn tự chọn tin học:    4.500đ/1tiết /1HS  (đối với học sinh khối 1, 2, 3, 4, 5)

3. Tiếng anh chương trình làm quen đối với lớp 1,2:   4.500đ/1tiết /1HS  (đối với học sinh khối 1, 2)

4. Học kĩ năng sống: 14.000đ/1tiết/1HS (Tính theo số tiết học thực tế/ Học kỳ)

5. Tiếng Anh có yếu tố với người nước ngoài:   30.000đ/1tiết /Hs

6. Nước uống: 11.000đ/1 tháng/ 1HS   

7. Trông xe đạp : 18.000đ/ 1 tháng/1HS (đối với học sinh đi xe đạp)

8. Vệ sinh chung: 9.000đ/ 1 tháng/1HS 

 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

 

 

 

                                                   Phạm Văn Lượng

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu