DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ NĂM HỌC 2019-2020


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ
NĂM HỌC 2019-2020
                 
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ ĐT Chức vụ Đảng viên Số điện thoại Địa chỉ gmail Ghi chú
1 Phạm Văn Lượng 18/9/1960 ĐH Hiệu trưởng X 0919745528 th.hq.pvluong@dongtrieu.edu.vn  
2 Nguyễn Thị Anh Thu 10/3/1971 ĐH Phó Hiệu trưởng X 0977359921 th.htd.ntathu@dongtrieu.edu.vn  
3 Mạc Thế Vinh 5/2/1988 ĐH Phó Hiệu trưởng X 0973639618 th.hq.mtvinh@dongtrieu.edu.vn  
4 Nguyễn Thanh Hằng 15/02/1987 ĐH CTCĐ X 0907538555 th.hq.nthang@dongtrieu.edu.vn  
5 Đoàn Thị Thu Hường 13/11/1975 ĐH Tổ trưởng tổ 1 X 0386193228 th.hq.dtthuong@dongtrieu.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11/10/1988 ĐH Giáo viên X 0358139793 th.hq.nttnhan@dongtrieu.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Bích Phượng 22/10/1993 Giáo viên   0336787993 bichphuong993.pb@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Hòa 1/5/1979 Giáo viên X 0986117125 th.hq.nthoa@dongtrieu.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Dung 17/01/1988 ĐH Giáo viên X 332156998 th.hq.ntdung@dongtrieu.edu.vn  
10 Phạm Thị Hường 14/01/1990 Giáo viên   0974990824 trunghuong289091@gmail.com  
11 Phạm Thị Huệ 24/11/1991 Giáo viên   0359988392 huepham241191@gmail.com  
12 Trịnh Thu Hà 7/10/1992 ĐH Giáo viên   0988057937 92hatrinh@gmail.com  
13 Nguyễn Thị Hiền Quyên 01/12/1986 ĐH Giáo viên   0965980927 nguyenquyen01121986@gmail.com  
14 Ngô Thị Hường 23/11/1984 ĐH Tổ phó tổ 2+3 X 0975108224 th.hq.nthuong@dongtrieu.edu.vn  
15 Lê Thị Điệp 29/12/1986 Giáo viên X 0902063591 th.hq.ltdiep@dongtrieu.edu.vn  
16 Nguyễn Thị Tuyết 12/8/1988 ĐH Giáo viên   0986811477 th.hq.nttuyet@dongtrieu.edu.vn  
17 Trần Thị Tuyết Nhung 10/12/1976 ĐH Tổ trưởng tổ 2+3 X 0937975904 th.hq.tttnhung@dongtrieu.edu.vn  
18 Lê Thị Thanh 1/8/1982 ĐH Giáo viên X 0366528166 th.hq.ltthanh@dongtrieu.edu.vn  
19 Vũ Thị Vân 1/2/1989 ĐH TT ND X 0868599988 th.hq.vtvan@dongtrieu.edu.vn  
20 Trịnh Thị Tuyết 20/6/1979 ĐH Giáo viên X 0772205236 th.hq.tttuyet@dongtrieu.edu.vn  
21 Phạm Thị Minh Thu 15/10/1977 ĐH Tổ trưởng tổ 4+5 X 0368808532 th.hq.ptmthu@dongtrieu.edu.vn  
22 Hoàng Thị Hương Thanh 22/7/1987 ĐH Giáo viên   0385108938 buihoanghuonggiang@gmail.com  
23 Nguyễn Thị Phương 6/1/1977 ĐH Giáo viên X 0919771281 th.hq.ntphuong@dongtrieu.edu.vn  
24 Mạc Thị Hồng 2/10/1972 ĐH Tổ phó tổ 4+5 X 0362606686 th.hq.mthong@dongtrieu.edu.vn  
25 Phạm Thị Thảo 2/11/1988 ĐH Giáo viên X 0983313498 th.hq.ptthao@dongtrieu.edu.vn  
26 Phạm Thị Hà 20/10/1977 Giáo viên X 0387933688 th.hq.ptha@dongtrieu.edu.vn  
27 Đào Thị Huyền 25/10/1980 ĐH Tổng phụ trách đội X 0968555313 th.hq.dthuyen@dongtrieu.edu.vn  
28 Nguyễn Thanh Hương 21/12/1987 Giáo viên   0936895171 th.hq.ntthuong@dongtrieu.edu.vn  
29 Đặng Thị Thanh Thủy 3/5/1979 Giáo viên   0936500923 th.hq.dttthuy@dongtrieu.edu.vn  
30 Trần Thị Hằng 28/5/1978 ĐH Giáo viên   0945512369 th.hq.tthang@dongtrieu.edu.vn  
31 Phạm Hồng Luyến 29/6/1979 ĐH Giáo viên   0977705206 th.hq.phluyen@dongtrieu.edu.vn  
32 Ngô Trường Giang 24/5/1985 Giáo viên X 0366131985 th.hq.ntgiang@dongtrieu.edu.vn  
33 Bùi Thị Hoa 6/1/1992 Giáo viên   0382203788 buihoatien92@gmail.com  
34 Phạm Thị Quế Hương 31/12/1974 ĐH Kế toán X 0902139926 th.yd.ptqhuong@dongtrieu.edu.vn  
35 Mạc Thanh Nga 10/1/1977 TC Tổ trưởng VP   0936568136 th.hq.mtnga@dongtrieu.edu.vn  
36 Ngô Thị Ngọc 06/04/1987 TC NV hành chính   0382337244 thcs.mk2.ntngoc@dongtrieu.edu.vn  
37 Vũ Thị Thúy 14/10/1988   Y tế học đường   0366866120 vuthuyyteyenduc@gmail.com  
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG  
               
           
               
                                                                                                    Phạm Văn Lượng  
                 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu