Giới thiệu về nhà trường TH Hoàng Quế


Hoàng Quế là xã có truyền thống cách mạng và đặc biệt là sự nghiệp giáo dục phát triển khá sớm và mạnh mẽ. Trường tiểu học Hoàng Quế được thành lập từ năm 1955, năm học 1980 - 1981 nhập thành trường PTCS, năm học 1991 - 1992 trường lại tách ra thành trường tiểu học. Trong suốt quá trình phát triển của mình trường luôn là một trường tiên tiến của tỉnh, của huyện về phong trào và chất lượng giáo dục. được UBND huyện Đông Triều và Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen.
Quang cảnh nhà trường
        Năm 1964 trường được Bác Hồ gửi thư khen ngợi về thực hiện tốt việc học đi đôi với hành. Những năm bẩy mươi trường là một trong những đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh về phong trào "Giữ vở sạch, viết chữ đẹp". Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I năm 2001, từ đó đến nay trường luôn giữ vững, phấn đấu vươn lên và nâng cao chất lượng về mọi mặt. Năm 2007 trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2011 trường được UBND Tỉnh công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tại Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Quế  nhiệm kỳ 2011-2015 đã đưa vào Nghị quyết: Phấn đấu đến năm 2015 trường Tiểu học Hoàng Quế đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
Phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường từng bước được nâng cao. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp đạt 55-60%; CSTĐ đạt 14-17%. Đến nay đội ngũ CBGV-NV nhà trường đạt chuẩn 100% trong đó có 27/35 trên chuẩn đạt 77%. Chất lượng học sinh khá giỏi ngày càng được nâng cao đạt từ 74-80%
Song song với việc bồi dưỡng đội ngũ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, được sự quan tâm của các cấp và ngành GD&ĐT huyện Đông Triều, cơ sở vật chất của nhà trường không ngừng được củng cố, bổ sung đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới. Trường có phòng máy tính với 14 máy đảm bảo cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học tin học và 9 máy tính phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn. 3 máy chiếu phục vụ dạy học. Tất cả các phòng học khu trung tâm đều có phông chiếu. Ngoài ra còn có máy in, máy Photo và bảng thông minhphục vụ công tác quản lý và dạy học
Tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Năm học 2008-2009 trường được UBND huyện Đông Triều công nhận trường học an toàn - Phòng chống tai nạn thương tích. Năm học2010-2011 trường được Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều công nhận "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2011-2012 trường Tiểu học Hoàng Quế quyết tâm phấn đấu: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra
                    VŨ ĐÌNH CỪ
 Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Quế