GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

NĂM HỌC 2020-2021

 

          Địa chỉ: Tràng Bạch – Hoàng Quế - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.

          Điện thoại: 0919745528        Email: thhoangque@dongtrieu.edu.vn

          Địa chỉ trang tin điện tử: http://thhoangque@.dongtrieu.edu.vn/

          Hiệu trưởng: Thầy Phạm Văn Lượng

         

           Hoàng Quế là xã có truyền thống cách mạng và đặc biệt là sự nghiệp giáo dục phát triển khá sớm và mạnh mẽ. Trường tiểu học Hoàng Quế được thành lập từ năm 1955, năm học 1980 - 1981 nhập thành trường PTCS, năm học 1991 - 1992 trường lại tách ra thành trường tiểu học. Trong suốt quá trình phát triển của mình trường luôn là một trường tiên tiến của tỉnh, của huyện về phong trào và chất lượng giáo dục. Năm 1964 trường được Bác Hồ gửi thư khen ngợi về thực hiện tốt việc học đi đôi với hành. Những năm bẩy mươi, trường là một trong những đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh về phong trào "Giữ vở sạch, viết chữ đẹp". Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I năm 2001, từ đó đến nay trường luôn giữ vững, phấn đấu vươn lên và nâng cao chất lượng về mọi mặt. Năm 2007 trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2011 Trường được UBND tỉnh Công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

           - Hiện tại Trường được chia thành 2 khu: khu điểm trường lẻ điểm lẻ gồm 2 lớp (một lớp 1, một lớp 2).

Còn lại tập trung tại khu trung tâm.

           Trải qua 30 năm phát triển, nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo của tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ chăm lo xây dựng về đội ngũ, về đầu tư  xây dựng mới và không ngừng cải tạo cơ sở vật chất của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ổn định, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, về tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ. Trường thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dạy tôt- Học tốt". Số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp và chiến sĩ thi đua được duy trì với tỉ lệ cao, nhà trường được nhân dân trong khu vực tín nhiệm. Chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh luôn được đảm bảo tốt. Nhà trường luôn đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thị xã, tỉnh; hàng năm có học sinh đạt giả cấp thị xã,tỉnh. Các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao ( Họa mi vàng, điền kinh cấp thị xã, tỉnh) đạt giải Nhất, nhì, ba tập thể và cá nhân.

          Chất lượng giáo dục hàng năm của nhà trường được duy trì ổn định và ngày càng nâng cao. Những năm trước, học sinh hoàn thành đến hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập đạt 98% - 100% trong đó có từ 70% đến 80% hoàn thành khá, tốt;năm học 2020- 2021 trường đăng ký chỉ tiêu học sinh được đánh giá hoàn thành kiến thức, kỹ năng môn học đạt 99.7%; học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

          + Nhiều năm liền nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được Uỷ ban Nhân dân Tỉnh tặng bằng khen ; Bộ GD & ĐT tặng bằng khen, UBND Thị xã - Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

          + Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 17/7/2020  của Thị ủy Đông Triều "Kiểm tra công tác lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở trong việc hiện Nghị quyết số 10NQ/TU ngày 16/6/2016 của Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều về lãnh đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; công tác triển khai và thực hiện phòng học thông minh trong các nhà trường".    

           Năm học 2020-2021 trường Tiểu học Hoàng Quế quyết tâm phấn đấu: Triển khai, thực hiện mô hình lớp học thông minh – trường học thông minh trường TH Hoàng Quế tiến tới xây dựng chính quyền điện tử Thị xã Đông Triều.

           Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2019-2020 trường Tiểu học Hoàng Quế quyết tâm phấn đấu: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra năm học 2020-2021.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu