LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019


 

 

1. Tuyên truyền tuần lế " Học tập suốt đời"

2.Kiểm tra nề nếp các lớp khối 2 + khối 3- Dự giờ giáo viên tổ 3, Gv bộ môn.

3. Tổ chức chuyên đề cấp tổ.

4.Tổ chức hoạt động

5.Tổ chức đại hội Cán bộ- viên chức - người lao động.

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

03- 10/10

Kiểm tra nề nếp học sinh khối lớp 2, 3

Tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời.

BGH – TPT

Đ/c Lượng

3/10

Họp chi bộ tháng 10

Toàn thể Đv.

05/10

Họp hội đồng nhà trường

BGH - GVtoàn trường

09/10

Dự  khai mạc lễ hội Đền Sinh

HS tham gia thi đấu giải võ cổ truyền.

đ/c Lượng

GV thể dục- Hs

12/10

T?C HKPĐ cấp trường

đ/c Vinh-Giang

15- 31/10

Tham gia HKPĐ cấp thị xã

  BGH

10 - 25/10

 Kiểm tra công tác nội bộ

BGH - GV cốt cán

21-25/10

Kiểm tra toàn diện 4 đ/c

BGH - GV cốt cán

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu