BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018-2019.


      BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY     
        NĂM HỌC 2018-2019.    
                   
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ ĐT Chuyên môn đào tạo Nhiệm vụ Tổngsố tiết/tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Phạm Văn Lượng 18/9/1960     ĐH GV Tiểu học Hiệu trưởng 2 Dạy thay
2 Nguyễn Thị Anh Thu 10/3/1971     ĐH GV Tiểu học Phó Hiệu trưởng 4 Dạy thay
3 Mạc Thế Vinh 5/2/1988     ĐH GV Tiểu học Phó Hiệu trưởng- CN 3B 4 Dạy thay
4 Nguyễn Thanh Hằng 15/02/1987     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4B 17 CTCĐ
5 Đoàn Thị Thu Hường 13/11/1975     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A 17  
6 Nguyễn Thanh Nhàn 11/10/1988     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1C 20  
7 Nguyễn Thị Bích Phượng 22/10/1993     GV Tiểu học     Nghỉ TS
8 Nguyễn Thị Hòa 1/5/1979     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1E 20  
9 Nguyễn Thị Dung 17/01/1988     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1H 20  
10 Phạm Thị Hường 14/01/1990     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2A 16 Con nhỏ
11 Phạm Thị Huệ 24/11/1991     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B 20  
12 Trịnh Thu Hà 7/10/1992     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2E 20  
13 Nguyễn Thị Hiền Quyên       ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2C 20  
14 Ngô Thị Hường 23/11/1984     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2D 19 TP 2+3
15 Lê Thị Điệp 29/12/1986     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1D 16 Con nhỏ
16 Nguyễn Thị Tuyết 12/8/1988     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3E 20  
17 Trần Thị Tuyết Nhung 10/12/1976     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3D 17 TT 2+3
18 Lê Thị Thanh 1/8/1982     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4A 20  
19 Vũ Thị Vân 1/2/1989     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5A 18 TTND
20 Trịnh Thị Tuyết 20/6/1979     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C 20  
21 Phạm Thị Minh Thu 15/10/1977     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5D 17 TT 4+5
22 Hoàng Thị Hương Thanh 22/7/1987     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D 19 TP 4+5
23 Nguyễn Thị Phương 6/1/1977     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5B 20  
24 Mạc Thị Hồng 2/10/1972     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4C 20  
25 Bùi Thị Hoa 6/1/1992     GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1B 20  
26 Phạm Thị Thảo 2/1/1988     ĐH GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5C 16 Con nhỏ
27 Phạm Thị Hà 20/10/1977     GV ÂN Dạy 5 khối 23  
28 Đào Thị Huyền 25/10/1980     ĐH GV ÂN TPT 2  
29 Nguyễn Thanh Hương 21/12/1987     GV MT MT 21  
30 Đặng T Thanh Thủy 3/5/1979     GV MT MT 22  
31 Trần Thị Hằng 28/5/1978     ĐH GV TA TA 36 TP 1
32 Phạm Hồng Luyến 29/6/1979     ĐH GV TA TA 34  
33 Nguyễn Thị Thúy Mai 19/8/1982     ĐH GV TA TA   Nghỉ không lương
34 Ngô Trường Giang 24/5/1985     GV TD TD 22  
35 Phạm Thị Quế Hương 15/11/1986     ĐH NVHC HC 20  
36 Mạc Thanh Nga 10/1/1977 TC     NVHC HC 20  
37 Mai Thị Hiền Thảo 24/4/1984     ĐH NVHC HC 20  
38 Vũ Thị Huyền Trang 7/7/1988     ĐH TV-TB TV-TB 20  
                   
              Đông Triều, ngày 30 tháng 8 năm 2018
            Hiệu trưởng
            (Đã ký)
                 
            Phạm Văn Lượng

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu