Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

 TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 Điều kiện tuyển sinh . 

Trẻ sinh năm 2010

Hoàn thành chương trình lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

 

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

- Liên hệ thường xuyên: Sổ liên lạc, điện thoại.

- Họp định kỳ 3 lần/ năm (đầu năm, giữa, cuối).

- Chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua

 

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...).

- Đảm bảo đủ phòng cho HS học 2buổi/ ngày (ít nhất 7 buổi/tuần).

- Đảm bảo đủ các phòng: thư viện, thiết bị, phòng tin học.

-Đủ nhà vệ sinh tự hoại ở tất cả các điểm trường (Nam riêng, nữ riêng).

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

 

-  Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Sinh hoạt Đoàn, Đội.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn...

 

 

VI

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục.

 

- CBQL: 03

- Đầy đủ ở các bộ môn.

- Bảo đảm đạt chuẩn sư phạm 100% và trên chuẩn 97%.

- Nhiệt tình, tích cực, năng nổ, nhạy bén, sáng tạo trong tất cả các hoạt động.

 

 

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

       - Học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục: Mức độ hoàn thành đạt 100%

      - Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:    Đạt 100%

      - Hình thành và phát triển phẩm chất cho học sinh: Đạt 100%

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

Tiếp tục học lên lớp 2

Tiếp tục học lên lớp 3

Tiếp tục học lên lớp 4

Tiếp tục học lên lớp 5

Tiếp tục học lên lớp 6

 

 

Đông Triều, ngày 26 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Vũ Đình Cừ