Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 11/2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 11/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

 

 
 
 

 

 

Số:     /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày 01  tháng 11  năm 2015

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 11/2015

 

* Trọng tâm tháng 11 năm 2015

- Thực hiện trương trình tuần 11 đến hết tuần 14

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Hội giảng chào mừng ngày 20/11

  - Tổ chức thi Đồ dùng dạy học chào mừng ngày 20/11, ngày hội Vệ sinh trường học

  - Tuyên truyền ATGT, tiết kiệm điện

  • Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11, gặp mặt CB - GV - NV nghỉ hưu
  • Tổ chức chuyên đề cấp trường

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

2

- Dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng

- Dự Hội nghị gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyên trưởng phòng

- Tổ chức tuyên truyền thực hiện ATGT,phát động cuộc thi viết, vẽ tranh về ATGT

- Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng, CTCĐ

 

- Phó hiệu trưởng

 

9-31

- Kiểm tra toàn diện 6 đồng chí: Hương, Mai, Điệp, Vân, Hoa, Nguyễn Tuyết

- Kiểm tra hồ sơ công tác tài chính

- Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao

Ban KT nội bộ

7

- Dự Hội nghị tiết kiệm điện tại Tiểu học Kim Đồng

- Họp hội đồng

- Phó hiệu trưởng

- CB-GV-NV

1-18

Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

BGH, GV toàn trường

9

Tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Phó hiệu trưởng (Hợp), TPT

14

Tổ chức ngày hội Vệ sinh trường học

CB-GV-NV-HS

16

Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2015

P. hiệu trưởng (Hằng) + TPT

 17

Thi đồ dùng dạy học

Ban giám khảo

20

Kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11, gặp mặt CB-GV-NV đã nghỉ hưu

BGH + BCH CĐ

28

Tổ chức chuyên đề cấp trường

Phó hiệu trưởng

1-31

- Tổ chức dạy học từ tuần 11 đến tuần 14

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, chân tay miệng

- Tổng vệ sinh trường lớp.

- Phó hiệu trưởng

- Y tế, TPT

 

- Phó hiệu trưởng

 

Nơi nhận:

   - CB,GV,NV;

   - Lưu: VT.

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                       Vũ Đình Cừ