Asset Publisher

Công khai thông tin về độ ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2018-2019

Công khai thông tin về độ ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

       

Biểu mẫu 08

           

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QuẾ

                           
       

THÔNG BÁO

               

Công khai thông tin về độ ngũ nhà giáo, cán bộ  quản lý và nhân viên

của trường tiểu học, năm học 2018-2019

                               

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạnh III

Hạng II

XS

Khá

TB

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

38

 

 

25

12

1

 

3

19

12

23

10

1

 

I

Giáo viên

21

 

 

15

8

 

 

1

13

7

18

7

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

3

 

 

3

 

 

 

 

 

3

1

1

1

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

âm nhạc

2

 

 

1

1

 

 

1

1

 

1

1

 

 

5

Mỹ Thuật

2

 

 

 

2

 

 

1

1

 

1

1

 

 

6

Thể dục

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

3

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                   

Ngày 31   tháng  8    năm 2018

                       

HIỆU TRƯỞNG

 
                               
                         

(Đã kí)

 
                               
                       

Phạm Văn Lượng