Asset Publisher

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 2

1

Phạm Văn Lượng

18/9/1961

ĐH

Hiệu trưởng

Dạy thay

2

Trần T Thu Hằng

22/12/1979

ĐH

Phó Hiệu trưởng

Dạy thay

3

Mạc Thế Vinh

2/5/1988

ĐH

Phó Hiệu trưởng

Dạy thay

4

Nguyễn Thanh Hằng

15/02/1987

ĐH

Giảng dạy & CN 2E

CTCĐ; TBTTND

5

Đoàn T Thu Hường

13/11/1975

ĐH

Giảng dạy & CN 1C

T.T tổ 1

6

Nguyễn Thanh Nhàn

10/11/1988

ĐH

Giảng dạy & CN 1A

 

7

Nguyễn T Bích Phượng

22/10/1993

Giảng dạy & CN 1B

 

8

Nguyễn Thị Hòa

5/1/1979

Giảng dạy & CN 1D

TP tổ 1

9

Nguyễn Thị Dung

29/12/1986

Giảng dạy & CN 1E

 

10

Phạm Thị Hường

14/01/1990

Giảng dạy & CN 2A

 

11

Phạm Thị Huệ

24/11/1991

Giảng dạy & CN 2B

 

12

Trịnh Thu Hà

10/7/1992

Giảng dạy & CN 2C

 

13

Ngô Thị Hường

23/11/1984

ĐH

Giảng dạy & CN 2D

TP tổ 2+3

14

Lê Thị Điệp

22/9/1996

Giảng dạy & CN 3B

 

15

Nguyễn Thị Tuyết

8/12/1988

ĐH

Giảng dạy & CN 3C

 

16

Trần T Tuyết Nhung

12/10/1976

ĐH

Giảng dạy & CN 3D

TT tổ 2+3

17

Lê Thị Thanh

8/1/1982

ĐH

Giảng dạy & CN 4A

 

18

Vũ Thị Vân

2/1/1989

ĐH

Giảng dạy & CN 4B

 

19

Trịnh Thị Tuyết

20/6/1979

ĐH

Giảng dạy & CN 4C

 

20

Phạm T Minh Thu

15/10/1977

ĐH

Giảng dạy & CN 4D

TT tổ 4+5

21

Hoàng T Hương Thanh

22/7/1987

ĐH

Giảng dạy & CN 5A

 

22

Nguyễn Thị Phương

1/6/1977

ĐH

Giảng dạy & CN 5B

 

23

Mạc Thị Hồng

10/2/1972

ĐH

Giảng dạy & CN 5C

TP tổ 4+5

24

Phạm Thị Thảo

1/2/1988

ĐH

Giảng dạy & CN 5D

 

25

Phạm Thị Hà

20/10/1977

Âm nhạc 1,2,3,4,5

 

26

Đào Thị Huyền

25/10/1980

ĐH

Âm nhạc 1,2,3

TPT

27

Nguyễn Thanh Hương

21/12/1987

MT 3,4,5;  TC 2D;2E; ĐĐ 2D;2E; TNXH 2D;2E; KT 4D; GDLS 5D

 

28

Đặng T Thanh Thủy

5/3/1979

MT 1;2; TC 1D

 

29

Trần Thị Hằng

28/5/1978

ĐH

Tiếng Anh 1C; 1D; 1E; khối 5

 

30

Phạm Hồng Luyến

29/6/1979

ĐH

Tiếng Anh 2C;2D; 2E; khối 4

 

31

Nguyễn T Thúy Mai

19/8/1982

ĐH

Tiếng Anh 1A; 1B; 2A;2B; khối 3

 

32

Ngô Trường Giang

24/5/1985

Thể dục 1C; 1D; 1E; 2E; 3D; khối 4; khối 5

 

33

Bùi Thị Hoa

1/6/1992

Dạy thay

 

34

Nguyễn Thị Huyên

8/4/1989

Giảng dạy & CN lớp 3A

 

35

Trịnh Thị Hiền

15/11/1986

ĐH

Kế toán -VT

TT VP

36

Mạc Thanh Nga

1/10/1977

TC

HC-YT

TP VP

37

Mai T Hiền Thảo

24/4/1984

ĐH

HCVT -CNTT

 

38

Vũ T Huyền Trang

7/7/1988

ĐH

TB-TV

 

           

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Văn Lượng

 

Nguyễn Thị Huyên