Asset Publisher

Trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ

Trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ

Chiều ngày 19-5 trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ. Đến dự đại hội có đ/c: Nguyễn Bá Lý bí thư đoàn xã cùng ban giám hiệu và 120 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

           Chiều ngày 19-5 trường TH Hoàng Quế tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ. Đến dự đại hội có đ/c: Nguyễn Bá Lý bí thư đoàn xã cùng ban giám hiệu và 120 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ