Asset Publisher

Trường Tiểu học Hoàng Quế đã tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2017-2018

Trường Tiểu học Hoàng Quế đã tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2017-2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Thị xã Đông Triều về việc tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, sáng ngày 9/11/2017 trường Tiểu học Hoàng Quế đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" nhằm nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong nhà trường.

      Tại Ngày hội giúp các em thấy Sự cần thiết phải giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Các em học sinh khối 1;2;3 được tham gia thi thực hành 6 bước rửa tay

         Bên cạnh đó cuộc thi cũng đã giáo dục ý thức cho các em giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thông qua việc khối lớp 4,5 thi thực hành dọn dẹp và cọ rửa nhà vệ sinh của học sinh. 

HS khối lớp 4,5 thi thực hành dọn dẹp và cọ rửa vệ sinh