Asset Publisher

Trường Tiểu học Hoàng Quế tưng bừng tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm 2018

Trường Tiểu học Hoàng Quế tưng bừng tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong nhà trường và ngoài xã hội. Sáng ngày 12/11/2018, Trường Tiểu học Hoàng Quế tưng bừng tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm 2018.

        Trong ngày hội các em được nghe Cô Đào Thị Huyền  – TPT Đội     phát biểu tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mỗi đội thi sẽ thi Tuyên truyền về  nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học. các đội thi thể hiện với các nội dung sau.

            - Thi tìm hiểu kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường (khối 3,4,5).

            - Thi thực hành bằng rửa tay bằng xà phòng (từ lớp 1 đến lớp 5).

Đây thực sự là những bài học bổ ích, các em sẽ thấy được "Vì sức khoẻ của cộng đồng, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và cộng đồng góp một phần nhỏ trong việc giữ môi trường xanh - sạch - đẹp"

Phần thi tìm hiểu kiến thức

Phần thi thực hành

          Ngày hội vệ sinh trường học đã khép lại trong không khí vui tươi và bổ ích. Ngày hội góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho tất cả các em học sinh, tạo cho các em cơ hội giao lưu, học tập, từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về tuyên truyền, bảo vệ môi trường trong nhà trường.

Qua ngày hội đã rèn luyện cho các em kỹ năng sống, kỹ năng vệ sinh cá nhân, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, biết thực hành lao động các công trình vệ sinh chung tại trường học, gia đình và giáo dục các em tích cực hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Bên cạnh đó, "Ngày hội vệ sinh trường học" còn nâng cao trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường trong việc tăng cường phối hợp liên ngành và tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác vệ sinh trường học.